O Akademii

O nas

Akademia Sportowy Wałbrzych to przestrzeń dzielenia się wiedzą sportową z różnych jej dziedzin. To miejsce, w którym doświadczenie i edukacja przekazywane są uczestnikom życia sportowego.

Akademia Sportowy Wałbrzych skupia wokół siebie trenerów, dietetyków, fizjoterapeutów, a także osoby ściśle związane z edukacją i działalnością sportową.

Akademia Sportowy Wałbrzych ma służyć rozwojowi sportowców i klubów sportowych w subregionie południa Dolnego Śląska. Ważnym elementem działalności jest kształtowanie postawy otwartej na innowacje, zarówno produktowe jak i szkoleniowe.

Akademia Sportowy Wałbrzych to przestrzeń dla wszystkich pasjonatów sportu, zarówno amatorów jak i profesjonalistów – w formie wykładów na żywo oraz działalności on-line.

Chcemy łączyć doświadczone osoby w danej dziedzinie z uczestnikami codziennego życia sportowego, Wierzymy, iż dzielenie się wiedzą jest kluczem do sukcesu.

Cele Akademii:

 • Edukowanie sportowców uprawiających sport amatorsko, jak również zawodowo, niezależnie od wieku i dyscypliny.
 • Łączenie specjalistów z branży sportowej i medycznej z osobami poszukującymi wiedzy specjalistycznej i wsparcia merytorycznego.
 • Pomoc we wprowadzaniu innowacji w dziedzinie sportu i zdrowego trybu życia.
 • „Zaszczepianie” w najmłodszych cech ambitnego i dobrego sportowca.
 • Rozpowszechnianie wiedzy o działalności i specjalizacji sportowców i klubów sportowych w subregionie Dolnego Śląska.
 • Współpraca ze szkołami i uczelniami, w szczególności sportowymi.

 

Misja Akademii Sportowy Wałbrzych

Dzielenie się specjalistyczną wiedzą z uczestnikami życia sportowego.


 

Wizja:

„Sportowa edukacja dostępna dla każdego”.

 


 

Wartości:

edukacja, integracja, ambicja, dostępność wiedzy.


 

Nasze zasady horyzontalne:

 • FairPlay.
 • Dostępność do edukacji i wiedzy.
 • Równość szans i eliminowanie dyskryminacji.
 • Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Równość kobiet i mężczyzn.
 • Zrównoważony rozwój.
 • „Nie czyń poważnych szkód”.
 • W stosunku do naszych Partnerów będących przedsiębiorcami współpracujemy tylko z firmami przestrzegającymi zasad „diversity&inclusion”.